Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 11 október 2015 21:03

Ples v opere pomôže deťom s poruchami vývinu

Napísal(a)

Ples v opere upriamuje pozornosť na pomoc chorým deťom a ich rodinám. Nadchádzajúci 16. ročník podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Včasná intervencia je na Slovensku stále neznámym pojmom: Ples v opere apeluje na systémové riešenie.

Ročne sa na Slovensku narodí viac ako 2 000 detí s poškodením orgánov alebo iným zdravotným znevýhodnením. Včasnou intervenciou je možné podchytiť zdravotný problém tak, aby následky do budúcnosti boli minimalizované. „Mnohé rodiny si špecializovanú starostlivosť nemôžu dovoliť, nemajú k nej prístup a sami nevedia ako s dieťaťom čo najlepšie pracovať. Rozhodli sme sa upozorniť na tento problém a prispieť k jeho riešeniu. Finančný výťažok od hostí 16. plesu v opere poputuje Nadácii SOCIA na vytvorenie a prevádzku Centra včasnej intervencie, ktorých je na Slovensku alarmujúco málo,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere. Centrum včasnej intervencie (CVI) pribudne v Banskej Bystrici.

V Českej republike je v súčasnosti 47 takýchto zariadení, prvé z nich oslavuje tento rok 25. výročie od svojho vzniku. Na Slovensku fungujú len tri – v Bratislave, Žiline a Prešove, pričom všetky vznikli len v tomto roku. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien v nasledujúcich dňoch zverejní verejnú výzvu na predkladanie projektov, aby našla prevádzkovateľa ďalšieho CVI pre región Banskej Bystrice. Práve v tejto veľkej spádovej oblasti akútne chýba odborná pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. „Nesmierne si vážime, že Ples v opere má ambíciu nielen jednorazovo finančne podporiť vznik ďalšieho Centra včasnej intervencie, ale pomáha nám upriamiť pozornosť na závažnú celospoločenskú tému. Spoločným cieľom je správne nastavenie systému tak, aby deti so zdravotným znevýhodnením mali odbornú starostlivosť na dosah vo všetkých kútoch Slovenska,“ hovorí Helena Woleková, správkyňa Nadácie SOCIA.

Emília Vášaryová so stenou odkazov

Ples v opere rozdelil na dobročinnosť už milión eur
Najväčšie dobročinné spoločenské podujatie svojho druhu na Slovensku je už roky súčasťou života Bratislavy, no jeho charitatívny rozmer presahuje hranice hlavného mesta. Vďaka príspevkom od hostí 15. ročníka Plesu sa zlepšilo vybavenie kliník detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. Účel zbierky nadchádzajúceho 16. ročníka zameraním opäť nadväzuje na zbierku z roku 2014, kedy vyzbierané peniaze smerovali na podporu perinatologických centier. Aj vďaka špecializovaným prístrojom vedia dnes lekári zachrániť život deťom s novorodeneckou hmotnosťou len 500 gramov. Mnohé z týchto detí prežívajú so závažnými vývinovými poruchami, ktoré vyžadujú špecializovanú starostlivosť. Tú vedia im a ostatným zdravotne znevýhodneným deťom poskytnúť práve Centrá včasnej intervencie. Kumulatívna suma, ktorú už doposiaľ vďaka hosťom venoval Ples v opere na dobročinné účely, presiahla v minulom roku hranicu milión eur.

Centrá včasnej intervencie
Primárnym cieľom CVI je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov centier pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Iniciátorom vzniku troch existujúcich CVI na Slovensku je SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien.

So stenou odkazov

O Plese v opere
Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.
Ples v opere našiel svoje miesto v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.