sobota, 19 december 2009 20:22

Výber mena a určenie priezviska dieťatka

Napísal(a) prerodicov

Podľa zákona o rodine sa meno dieťaťa určuje dohodou rodičov; ak k takejto dohode nedôjde, meno sa určuje rozhodnutím súdu. Každé dieťatko môže dostať viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri.

 

Nemôžete dať dieťatku meno hanlivé alebo neosobné, alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. (Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé). Nemôžete dať dieťatku vymyslené meno - ak sa meno, ktoré ste mu vybrali, na Slovensku nepoužíva, mali by ste na matriku priniesť potvrdenie veľvyslanectva krajiny, kde sa používa o tom, že dané meno existuje a potom vám ho matrikárka zapíše.

Výber priezviska:

Čo sa týka priezviska, ak ste manželia, ktorí majú spoločné priezvisko, je to jasné – dieťatko dostane vaše priezvisko. Pokiaľ máte každý iné priezvisko, dieťa nadobúda priezvisko jedného z vás určené dohodou pri uzavretí manželstva.

Ak ešte nie ste zosobášení, a máte s partnerom rôzne priezviská, dieťatko nadobudne priezvisko podľa matky, alebo podľa dohody vás, rodičov. Pokiaľ chcete, aby malo dieťa priezvisko po otcovi, musíte ešte pred pôrodom obaja s partnerom navštíviť matriku v mieste svojho trvalého bydliska. Pre získanie potvrdenia o dohode o priezvisku vám stačia občianske preukazy. Matrikárka si overí, či otec súhlasí, aby dieťa nieslo jeho priezvisko, a že matka je slobodná, a ihneď vám o tom vystaví doklad. Služba je bezplatná. Ak by ste chceli, aby dieťa nieslo priezvisko otca, s ktorým nie ste ale zosobášená, až po narodení dieťaťa, je to možné už len súdnou cestou.

Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.
Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka v čase jeho narodenia. Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia.
Ak nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dieťaťa súd.
Pokiaľ je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská (ďalej len "priezvisko") v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou."

Slovenský menný kalendár podľa Wikipedie:

Január
   1. -
   2. Alexandra, Ábel, Makar, Karina, Karin, Kara, Kasandra, Sanda, Sandra, Saša, Senda
   3. Daniela, Danila, Danuta, Genovéva, Radmila, Radina, Ertel
   4. Drahoľub, Drahomil, Drahoň, Drahoslav, Drahoš, Duchoslav, León, Títus, Drahoľuba, Drahomila, Duchoslava, Leóna, Leónia
   5. Artúr, Andrea, Eberle
   6. Melchior, Melichar, Menhard, Antónia
   7. Atila, \\'Lucián\\', Bohuna, Bohuslava, Boleslava, Božislava, Luciána
   8. Čestmír, Pravomil, Severín, Čestmíra, Pravomila, Severína
   9. Alex, Alexej, Domoľub, Julián, Pravoľub, Vladan, Vladen, Alexia, Pravoľuba, Vladana, Vladena
  10. Agatón, Dalimil, Dalimír, Dalimila, Dalimíra, Dáša
  11. Honorát, Tasilo, Honoráta, Malvína
  12. Arkád, Arnošt, Ernest, Arkádia, Arnoštka, Erna, Ernestína
  13. Čistomil, Čistoslav, Rastic, Rastimír, Rastislav, Ratislav, Vidor, Čistomila, Čistoslava, Rastislava, Ratislava
  14. Hilár, Radovan, Uriáš, Uriel, Hilária, Radovana,
  15. Dobroslav, Dobrotín, Domoslav, Loránt, Múdroslav, Domoslava,
  16. Kristína, Dúbravka
  17. Antal, Nataša
  18. Priskus, Bohdana, Piroška, Priska
  19. Drahomíra, Mário, Márius, Sára
  20. Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,
  21. Vincent, Vincencia
  22. Zora, Dorián, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Zoran, Auróra, Cyntia, Doriána, Sinda, Slavomila, Zorana
  23. Miloš, Miloň, Selma,
  24. Timotej, Ctiboh, Tímea, Timo
  25. Gejza, Saul, Šavol,
  26. Tamara, Polykarp, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svätoboj, Svätobor, Xenofón, Žarko, Polykarpa,
  27. Bohuš, Pribislav, Pribiš,
  28. Alfonz, Manfréd, Alfonzia,
  29. Gašpar, Pribina
  30. Ema, Jasna
  31. Emil, Emilián, Emiliána

Február
   1. Hynek, Trifon, Táňa, Tatiana
   2. Erik, Aida, Erika
   3. Blažej, Celerín, Celerína
   4. Nika, Verena, Verona, Veronika
   5. Moderát, Modest, Agáta, Leda, Moderáta, Modesta, Grnďa
   6. Dorisa, Dorota, Titanila
   7. Romuald, Vanda,Tristan, Dária
   8. Aranka, Zoja
   9. Rainold, Rinaldo, Zdenko, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
  10. Gabriela, Scholastika, Školastika
  11. Dezider, Želislav, Dezidera, Želislava
  12. Ron, Ronald, Zoro, Zoroslav, Eulália, Perla, Slavena, Solveiga, Zoroslava
  13. Arpád, Jordán, Jordána
  14. Valentín, Velimír
  15. Faust, Pravoslav, Faustína, Georgia, Georgína, Pravoslava
  16. Pamfil, Ida, Liana, Pamfília
  17. Flavián, Flávius, Silván, Silvín, Flávia, Milomíra, Miloslava, Miluša, Silvána
  18. Jaromír, Simeon, Jaromíra, Konkordia
  19. Konrád, Kurt, Vlasta
  20. Aladár, Lívio, Lívius, Udo, Ulrich, Alma, Lívia, Ulrika, Ulriška
  21. Eleonóra
  22. Etela
  23. Roman, Romana, Romina
  24. Matej, Jazmína, Goran, Matejak, Jasmina
  25. Frederik, Taras, Federika, Frederika,Federico,
  26. Viktor, Porfýr, Edina
  27. Alexander, Leander, Sandro, Skender, Drahotína, Dražica, Leandra
  28. Elemír, Elo, Lumír, Zlata, Zlatica
  29. Radomír, Radomíra

Marec
   1. Albín
   2. Anežka
   3. Bohumil, Bohumila, Ticián, Ginda, Kunigunda, Ticiána
   4. Gerazim, Kazimír, Romeo, Jadrana, Kazimíra
   5. Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila
   6. Fridolín, Koriolán, Radoslav, Radoslava, Radislav, Radovan, Felícia, Fridolína, Radislava, Radko
   7. Tomáš, Tomislav, Tomáška, Tomislava
   8. Alan, Alana
   9. Erhard, Františka
  10. Branislav, Bratislav, Bronislav, Bruno, Bratislava
  11. Angel, Volfram, Angela, Angelika, Algelína, Jurina
  12. Gregor, Teofan, Gregora, Gregoria, Gregorína
  13. Vlastimil, Kira, Rozína
  14. Matilda, Metaneta, Metakáva
  15. Agap, Belomír, Rodan, Roderich, Roderik, Torkvát, Agapa, Agapia, Rodana, Roderika, Svetlana
  16. Amos, Bolemír, Boleslav, Heribert, Bolemíra
  17. Ľuban, Ľuben, Zbignev, Zbyšek, Ľuba, Ľubica
  18. Ctislav, Eduard, Salvátor, Ctislava, Eduarda
  19. Jozef, Sibyla
  20. Klaudián, Klaudín, Klaudio, Klaudius, Víťazoslav, Víťazoslava
  21. Blahoboj, Blahosej, Blahoslav, Radek,
  22. Beňadik, Benedikt, Oktavián, Oktávius, Benedikta, Benilda, Benita, Izolda, Oktávia
  23. Adrián, Apián, Dárius, Viktorián, Apia
  24. Gabriel
  25. Humbert, Marián, Anunciáta, Irida, Irisa
  26. Eman, Emanuel, Manuel, Emanuela, Manuela
  27. Rupert, Ruprecht, Alena, Dita
  28. Ilarion, Soňa
  29. Miroslav, Mieroslav, Bertold, Bertolda, Mieroslava
  30. Vieroľub, Vieromil, Vieroslav, Vieroslava
  31. Benjamín, Kvído, Balbína

Apríl
   1. Hugo, Hugolín
   2. Zita, Áron
   3. Richard, Richarda
   4. Izidor, Izidora
   5. Miroslava, Mira
   6. Irena, Irína, Celestín, Ruben, Sixtus, Celestína, Venuša
   7. Zoltán, Armand, Herman, Rufínus, Rúfus, Armanda, Rufína, Rumjana
   8. Albert, Albertín, Albrecht, Valter, Alberta, Albertína, Albrechta
   9. Milena, Erhard, Mileva
  10. Igor, Ezechiel, Ivar, Ivor, Radomil, Igora, Radomila
  11. Július, Antip, Ariel, Ariela, Arleta
  12. Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria
  13. Aleš, Artem, Artemon, Artemia, Artemida, Norma
  14. Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa
  15. Fedor, Fedora
  16. Dana, Danica
  17. Rudolf, Ralf, Rolf, Rudolfa, Rudolfína
  18. Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma
  19. Jela, Krescenc, Krescencia
  20. Marcel, Hvezdoň
  21. Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava
  22. Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema
  23. Vojtech, Adalbert, Roger, Adalberta, Vojtecha, Vojteška
  24. Juraj, Fidél, Gaston, Georg, Helmut, Jorik, Jürgen, Deora, Fidélia, Jorga, Jorika, Juraja
  25. Marek, Izmael, Marko, Markus
  26. Jaroslava
  27. Jaroslav, Aristid, Tulius, Aristída, Tulia
  28. Jarmila, Prudencius, Prudencia
  29. Lea, Leo, Lev, Timon
  30. Anastázia, Anastáz, Blahomil, Asia, Blahomila, Nasťa, Nastasia

Máj
   1. Amarila, Pamela
   2. Žigmund, Atanáz, Atanázia, Aténa
   3. Galina, Horác, Desana, Halina, Timea
   4. Florián, Flór, Aglája, Floriána, Florína, Pelagia
   5. Lesana, Gothard, Pius, Lesia, Pia, Toska
   6. Hermína, Ovídius, Radivoj, Tankréd, Elfrída, Frída, Herina, Mineta
   7. Monika, Napoleon, Stanimír, Mona
   8. Ingrida, Ina, Inga
   9. Roland, Rolanda
  10. Viktória, Armín, Armína, Beatrica
  11. Blažena, Miranda, Svatava
  12. Pankrác, Achiles
  13. Servác, Chraniboj, Chranibor, Charnislav, Servián, Chranislava, Imelda, Konzuela
  14. Bonifác
  15. Žofia, Brenda, Raisa, Sofia, Zosia
  16. Svetozár, Peregrín, Peregrína
  17. Gizela, Andronik, Ditmar, Paskal, Andronika, Paskália
  18. Viola
  19. Gertrúda, Gerda
  20. Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava
  21. Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava
  22. Júlia, Juliána, Liana, Rita
  23. Želmíra, Želimír, Želmír
  24. Ela
  25. Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa
  26. Dušan
  27. Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara
  28. Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína
  29. Vilma, Elmar, Maxim, Maxima
  30. Ferdinand, Neander, Ferdinanda
  31. Petrana, Petronela, Petrónius, Blahoslav, Nela, Petrónia

Jún
   1. Žaneta
   2. Oxana, Xénia, Erazim, Erazmus, Jaromil, Vlastimila
   3. Karolína, Kevin, Lino, Linus, Palmíro, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta, Palmíra
   4. Lenka, Lena
   5. Laura, Dorotej, Fatima, Laurencia, Loreta, Loriána
   6. Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida
   7. Róbert, Borislav, Robin, Teodot, Dalma, Oriána, Róberta, Robina
   8. Medard
   9. Stanislava, Felicián, Prímus, Vojeslav, Berenika, Vojeslava
  10. Margaréta, Gréta
  11. Dobroslava, Barnabáš, Dobrava, Dobrota, Dobrotína, Flóra, Pavoslava
  12. Zlatko, Svätoslav, Svetislav, Svetoslav, Zlatan, Zlatomír, Zlatoň, Zlatoš, Svätoslava, Svetislava, Svetoslava, Zlatana, Zlatomíra
  13. Anton, Genadij, Tobiáš
  14. Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána
  15. Vít, Jolana
  16. Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha
  17. Adolf, Adolfína
  18. Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana
  19. Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda
  20. Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína
  21. Alojz, Elvis, Lejla
  22. Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira
  23. Sidónia, Sidón
  24. Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean
  25. Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva
  26. Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana
  27. Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita
  28. Beáta, Beátus, Slavoj, Bea
  29. Pavol, Peter, Petra, Pavel, Pavla, Petula
  30. Melánia, Vlastibor, Vlastimír, Šárka, Vlastimíra

Júl
   1. Diana, Dean, Dejan, Dina, Zian, Dajana, Deana, Kalina, Tabita, Tajana
   2. Berta, Bertín, Bertína
   3. Miloslav, Irenej, Miliduch, Milomír, Milorad, Radimír, Rodimír, Radimíra
   4. Prokop, Procius, Prokopa
   5. Cyril, Metod, Cyrus, Cyrila
   6. Patrik, Patrícia, Patrokles
   7. Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava
   8. Ivan, Ivo, Kilián, Perikles
   9. Lujza, Lukrécius, Lizelota, Lukrécia , Berenika,
  10. Amália, Amína, Lada
  11. Milota, Milutín
  12. Nina, Fortunát, Fortunáta
  13. Margita, Arne, Borivoj, Merkéta
  14. Kamil
  15. Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota
  16. Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta
  17. Bohuslav, Božislav, Svorad
  18. Kamila
  19. Dušana
  20. Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana
  21. Daniel, Dan, Dalina
  22. Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda
  23. Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora
  24. Vladimír, Kinga
  25. Jakub, Žakelína
  26. \\'Anna\\', Hana, Aneta, Anetta, Anica, Anita, Annamária, Naneta
  27. Božena, Gorazd, Pantaleon
  28. Krištof, Inocent, Svätomír, Svätoš, Inocencia, Nausika, Svätomíra
  29. Marta, Olaf, Serafín, Serafa, Serafína
  30. Libuša, Abdon, Ingemar, Ingeborga, Ľubuša, Rowena
  31. Ignác, Ignát, Vatroslav, Ignácia

August
   1. Božidara, Božidar, Ľudomír, Božica, Kleopatra, Ľudomíra, Penelopa
   2. Gustáv, Gustáva
   3. Jerguš, Nikodém, Nikodéma
   4. Dominik, Dominika, Krasoslav, Rainer, Krasoslava
   5. Hortenzia, Hortenz, Milivoj, Osvald, Snežana
   6. Jozefína, Nehoslav, Jozefa
   7. Štefánia, Kajetán, Afra, Afrodita, Kajetána, Štefana
   8. Oskár, Donát, Hartvig, Virgín, Donáta, Virgínia
   9. Ľubomíra, Rastic
  10. Vavrinec, Lars, Laurenc, Laurus, Lorenc, Vavro
  11. Zuzana, Trojan, Dulcia, Dulcinela, Dulcínia
  12. Darina, Dárius, Dária
  13. Ľubomír, Hypolit, Kasián, Kasius, Belinda
  14. Mojmír, Eusébius, Mojtech, Eusébia
  15. Marcela
  16. Leonard, Jáchim, Joachim, Linhart, Rochus, Leonarda
  17. Milica, Bertram, Bertrand, Hyacint, Libert, Mirón, Hyacinta
  18. Elena, Helena, Ilona
  19. Lýdia, Vratislava
  20. Anabela, Arabela
  21. Jana, Johana, Jovana
  22. Tichomír, Sigfríd, Tichomil, Tichomíra
  23. Filip, Vlastislav, Filipa, Filipína, Vlastislava
  24. Bartolomej, Bartolomea
  25. Ľudovít, Ludvig, Radim, Ľudovíta
  26. Samuel, Samo, Zemfír, Samuela, Tália, Zemfíra
  27. Silvia, Silvio, Silvius
  28. Augustín, August, Augusta, Augustína, Gustína
  29. Nikola, Nikolaj, Koleta, Nikoleta
  30. Ružena, Ružica
  31. Nora, Rajmund, Ramón, Rajmunda, Ramona

September
   1. Drahoslava, Egid, Egídius
   2. Linda, Absolón, Axel, Justus, Ermelinda, Melinda, Rebeka
   3. Belo, Antim, Klélia
   4. Rozália, Kandid, Mojžiš, Rozalín, Rozálio, Kandida, Róza, Rozeta, Rozita, Rusalka
   5. Regína, Bojan, Bojimír, Bojislav, Borimír, Branimír, Chotimír, Justinián, Otakar, Regan, Regulus, Viktorín, Bojana, Bojimíra, Boislava, Branimíra, Budislava, Chotimíra, Larisa
   6. Alica, Brian, Magnus, Mansvét, Zachariáš, Bria
   7. Marianna, Mariana
   8. Miriama, Miriana
   9. Martina, Gordan, Gordián, Gordon, Omar, Gordana, Rea, Tina
  10. Oleg, Honór, Vitold, Honóra, Krasava, Vitolda
  11. Bystrík, Prótus, Zdislav, Helga, Zdislava
  12. Mária, Maja, Manon, Manona, Marica, Mariela, Marieta, Marika, Marila, Mariola, Marlena, Marusia
  13. Ctibor, Amát, Amátus, Stibor, Sven, Amáta
  14. Ľudomil, Dragan, Dragutín, Drahan, Drahotín, Ľudomila, Radka, Serena
  15. Jolana, Melisa, Melita
  16. Ľudmila, Duňa
  17. Olympia, Lambert, Záviš
  18. Eugénia, Ariadna
  19. Konštantín, Trofín, Konstancia, Konštantína
  20. Ľuboslav, Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav, Eustachia, Liboslava
  21. Matúš, Ifigénia, Mirela
  22. Móric, Maurícius, Maurus
  23. Zdenka, Polyxénia, Tekla, Zdena
  24. Ľubor, Ľuboš, Terenc
  25. Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava
  26. Edita
  27. Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela
  28. Václav, Chariton, Kariton, Václava
  29. Michal, Michaela, Michael, Michala
  30. Jarolím, Hieronym, Jeremiáš, Jarolíma, Ráchel, Una

Október
   1. Arnold, Remig, Remus, Arnolda, Belina
   2. Levoslav, Leodegar, Levoslava
   3. Stela, Amadeus, Evald, Amadea
   4. František, Edvin, Fraňo
   5. Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida
   6. Natália, Natálio, Nasťa, Naťa
   7. Eliška
   8. Brigita, Brit, Brita
   9. Dionýz, Dionýzia
  10. Slavomíra, Gedeon, Záboj, Krasomila
  11. Valentína, Belín, Zvonimír, Zvonislav, Bruna, Brunhilda, Luneta, Selena, Zvonimíra, Zvonislava
  12. Maximilián, Max, Maximiliána
  13. Koloman, Edgar
  14. Boris, Borislav, Kalist, Borislava, Kalista
  15. Terézia, Tereza
  16. Vladimíra, Gál, Havel, Havla
  17. Hedviga, Jadviga
  18. Lukáš
  19. Kristián, Christián, Izák, Christiána, Kristiána
  20. Vendelín, Eunika, Vendelína
  21. Uršuľa, Anatol, Anatólia, Antília
  22. Sergej, Dobromil, Sergius, Zdravomil, Kordula, Korduľa, Pribislava, Saloma, Saloména, Solomia
  23. Alojzia, Žitomír
  24. Kvetoslava, Aretas, Cvetan, Gilbert, Harold, Herald, Krasomil, Kvetoň, Kvetoslav, Rafael, Šalamún, Areta, Cvetana, Gilberta, Kveta, Kvetana, Kvetava, Rafaela
  25. Aurel, Krišpín, Vojmír, Zosim, Živan, Živko, Dália, Vojmíra, Živa, Živana
  26. Demeter, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria
  27. Sabína, Horislav, Hromislav, Horislava, Hromislava, Sabrina, Zoa, Zoana
  28. Dobromila, Júda, Judáš
  29. Klára, Narcis, Zenob, Klarisa, Narcisa, Zenóbia
  30. Šimon, Simona, Arzen, Asen, Simon, Asena, Simoneta, Šimona
  31. Aurélia, Stacho, Volfgang

November
   1. Denis, Dennis, Denisa
   2. Cézar, Cezária
   3. Hubert
   4. Karol, Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
   5. Imrich, Emerich, Imriška
   6. Renáta, Renát, Renáto, Renátus
   7. René, Engelbert
   8. Bohumír, Bohumíra
   9. Teodor, Orest, Teo, Teodorik, Teodoz, Deodata, Tea, Teodora, Teodózia
  10. Tibor, Tiber, Meluzína, Tibora
  11. Maroš, Martin, Martinián
  12. Svätopluk, Astrid, Jonáš, Astrida
  13. Stanislav
  14. Irma, Juventín, Mladen, Mladoň, Mladotín, Ima, Juventína, Mladena, Mladotína
  15. Leopold, Leopolda, Leopoldína
  16. Agnesa, Otmar, Agneša, Inéza
  17. Klaudia, Klodeta
  18. Eugen, Platón
  19. Alžbeta, Betina, Elizabeta, Lila, Liliana, Líza
  20. Félix, Filemon, Homér
  21. Elvíra, Ctirad, Ctirada
  22. Cecília, Cecilián, Šejla
  23. Klement, Klementín, Kliment, Kolumbín, Klementína, Kolumbína
  24. Emília, Milín, Milina
  25. Katarína, Katrina
  26. Kornel, Valerián, Arthur
  27. Milan, Nestor, Virgil, Milana, Tristan
  28. Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta
  29. Vratko, Saturnín, Zaida
  30. Andrej, Ondrej, Andreas

December
   1. Edmund, Edmunda, Elza
   2. Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána
   3. Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria
   4. Barbora, Babeta, Barbara, Barica
   5. Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
   6. Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška
   7. Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia
   8. Marína
   9. Izabela, Dalila, Leokádia
  10. Radúz, Herbert
  11. Hilda, Hildegard, Hildegarda
  12. Otília, Spiridon, Dília, Odeta
  13. Lucia, Rosan, Rosana, Roxana
  14. Branislava, Bronislava, Broňa
  15. Ivica, Detrich, Radan, Radana
  16. Albína, Bela, Teofánia
  17. Kornélia, Lazár, Kora, Korina
  18. Sláva, Slávka, Gracián, Grácia, Graciána, Slavislava
  19. Judita, Abrahám, Mstislav, Neméz, Ita, Mstislava, Neméza
  20. Dagmara, Dag, Dagobert, Daga, Damara, Dagmar
  21. Bohdan
  22. Adela, Ada, Adelaida, Adelgunda, Adelína, Adina, Alida
  23. Nadežda, Naďa
  24. Adam, Eva, Evamária, Evelína, Gaja, Gajana, Geja
  25. -
  26. Štefan
  27. Filoména, Filomén
  28. Ivana, Ivona, Iva
  29. Milada, Jonatán, Miladín, Nátan, Natanel
  30.  Dávid, Lotar
  31. Silvester, Horst

Zdroj: www.wikipedia.sk

Naposledy zmenené nedeľa, 27 júl 2014 22:27


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom