štvrtok, 03 jún 2010 21:39

Súrodenci bývajú často úplne rozdielni

Napísal(a) Sylvia Poláková

Zdá sa vám zvláštne, prečo sú vaše dve deti také rozdielne, hoci sú vychovávané rovnako a v tej istej rodine? Je to vraj úplne normálne. Viedenský psychológ Alfred Adler vypracoval teóriu rodinnej konštelácie. Podľa nej platí pravidlo, že čím je medzi súrodencami menší vekový rozdiel, tým je medzi nimi väčšia rivalita a žiarlivosť - a väčšie rozdiely.

Druhé dieťa sa totiž snaží zaujať v rodine rolu, ktorá je „neobsadená“:  „Rodina je vždy jeden celok, deti sú v tom istom psychologickom priestore. Preto si vyberajú niektorú z dostupných „rolí“. Väčšinou v nej býva jedno výnimočne dobré dieťa, druhé trochu problémové, tretie vtipkár. Ak príde ďalšie dieťa, tak si vyberá rolu, ktorá ešte nie je „obsadená“, hovorí psychologička Daniela Čechová.

Ak je prvé dieťa tiché, druhé býva spravidla hlučné a živé. Ak je prvé dieťa zodpovedné, jeho mladší súrodenec bude skôr nezbedník.

Prvé dieťa býva na začiatku jediným stredobodom pozornosti rodičov. Aj preto bývajú prvorodené deti konzervatívne a veľmi zodpovedné: veď ak treba v rodine niečo vybaviť, či keď sa deti pobijú, vždy je na zodpovednosť volaný najstarší. „Ty si starší, máš mať viac rozumu,“ počúva často prvorodený.

Keď sa však rodine narodí ďalšie dieťa, v tej chvíli už musí o pozornosť rodičov súperiť. A obe deti sa snažia rodičov zaujať a „obrátiť“ na svoju stranu.

Teória o rodinnej konštelácii tak vysvetľuje, prečo sú teda dvaja súrodenci v jednej rodine takí rozdielni. Je to vraj úplne normálne, prekvapujúci by bol opak. „Hoci rodičia hovoria, že sa k deťom správajú rovnako, nie je to celkom tak. Pri prvom sa učili byť rodičmi a snažili sa byť perfektní: o ôsmej musí dieťa spať, poobede chodiť na prechádzky. Pri druhom dieťati už bývajú menej dôslední, lebo na to majú menej času a prestanú tieto pravidlá považovať za také dôležité. No a pri štvrtom dieťati si možno povedia: veď keď bude unavené, vypýta sa spať samo,“ hovorí psychologička Daniela Čechová.

 Vzťahy medzi deťmi ovplyvňuje aj pohlavie. „Ak sa narodí chlapec, a o dva roky neskôr dievča, tak každé z nich môže mať črty prvorodeného, lebo ide o prvorodeného chlapca a prvorodené dievča. Aj súperivosť medzi nimi bude menšia,“ hovorí Čechová.

  Z uvedeného vyplýva, že ak sa rodine narodia napríklad dve dievčatá rok po sebe, bude medzi nimi veľká rivalita a veľké rozdiely v správaní a prejavoch.
Prostredné deti sú kdesi v strede, nemajú výhody najstaršieho, ani najmladšieho. Hovorí sa o nich, že sú v nepriaznivej pozícii: za niekým musia bežať a niekto im šlape na päty. Ale práve toto sú deti, ktoré najmenej často prichádzajú do poradne psychológa. „Sú to deti, ktoré zvyčajne prvé odchádzajú z domu. Naučili sa totiž, že to, ako sa so životom vysporiadajú závisí len od nich samých,“ hovorí psychologička Čechová.

Rodinná konštelácia zahŕňa faktory ako poradie narodenia, vekový rozdiel medzi deťmi, pohlavie súrodencov, hodnoty, ktoré rodina uznáva, či vzťah medzi matkou a otcom. Dajú sa ňou vysvetliť väčšiny rozdielov medzi deťmi. „Nejde pritom o samo poradie – prvý, druhý – ale o situáciu, do ktorej sa dieťa narodilo a spôsob, ako to interpretuje,“ zistil psychológ Alfred Adler.
Sylvia Poláková

Aké bude dieťa, závisí aj od toho, koľké sa narodilo
Poradie narodenia dieťaťa je jedným z faktorov, ktoré budú formovať jeho život. Spravidla platí:

PRVORODENÉ
- narodilo sa prvé a prvým chce zostať
- po narodení súrodenca (najmä ak je medzi nimi malý vekový rozdiel) sa môže cítiť „zbavené“ trónu: hľadá prílišnú pozornosť a ak ju nenájde, cíti sa prehliadané, neisté
- veľmi často je nadmerne výkonné, úplne zaujaté svojou vlastnou prestížou
- býva perfekcionistické, musí mať pravdu, byť dokonalé
- je zodpovedné
V škole:
- keďže dostávajú veľa pozornosti od rodičov, môžu očakávať to isté od učiteľov
- zvyčajne majú dobré známky
- radi sú vodcami a preto môžu mať ťažkosti pracovať v tíme, ak ho nevedú
- nemajú radi náhle zmeny, presne chcú vedieť, čo sa deje a prečo (môžu mať ťažkosti, ak im učiteľ nedá presné a jasné inštrukcie)
- chcú byť najlepšími a veľmi sa o to usilujú, často až nezdravo

DRUHORODENÉ
- je narodené „za“ a ťažko to doháňa
- často je protikladom prvorodeného: ak je ono „dobré“, druhorodené je „zlé“ a naopak
- býva úspešné v oblastiach, o ktoré sa nezaujíma prvorodený súrodenec
- často má pocit, že musí dobehnúť prvého, viac sa snažiť (môže byť hyperaktívne)
- ak často rebeluje, nemá rado pozíciu, do ktorej sa narodilo
V škole:
- učiteľ by mal zdôrazňovať jedinečnosť týchto detí a vyhýbať sa ich porovnávaniu so starším súrodencom
- ak sa staršiemu súrodencovi v škole darí, druhorodené dieťa môže mať v škole problémy a naopak
- môže odmietať autoritu a kontrolu ostatných

PROSTREDNÉ
- nemá privilegované postavenie: nemá výhody najstaršieho ani najmladšieho
- je problém ho charakterizovať, hoci je často je v niečom odlišné od staršieho súrodenca.
- spravidla platí, že buď si pretlačí cestu lakťami, alebo ostáva v úzadí
- často je veľmi spoločenské, má veľa priateľov, je nezávislé
- stredné deti bývajú dobrými vyjednávačmi, pretože rozumejú umeniu dať niečo za niečo, vedia robiť kompromisy
V škole:
- zvyčajne má viac priateľov a je spoločenskejšie než starší súrodenec, zvlášť, ak sa najstaršiemu dieťaťu výborne darí v škole
- známky nemáva také dobré, ako najstaršie dieťa, ale býva medzi deťmi obľúbenejšie
- môže sa stať „problémovým“ dieťaťom, ak mladší a starší súrodenci sú silné osobnosti

NAJMLADŠIE
- podobá sa jedináčikovi, ale má súrodencov , ktorých môže pozorovať a modelovať
- môže sa stať „štvancom“ a byť veľmi úspešné, alebo sa u neho rozvinú pocity menejcennosti
- často je „pokazené“ rodičmi a staršími súrodencami. V dospelosti sú z nich spoločenskí ľudia, ktorí vedia druhými dobre manipulovať
- niekedy nebýva brané vážne, pretože je najmladšie, tiež mu môže chýbať sebestačnosť, pretože mnoho vecí za neho často robia iní
- býva rozmaznané, ale aj temperamentné a srdečné, tvorivé. Niekedy býva netrpezlivé a trochu roztržité
V škole:
- už v ranom veku sa naučilo, ako prinútiť ostatných, aby robili veci za neho, a táto jeho manipulácia sa môže prejaviť i v škole
- býva ambiciózne, zvyčajne sa vie dostať aj zo zložitých situácií
- ak sú jeho starší súrodenci úspešní, snažia sa ich prekonať. Ak sa mu nedarí, môže strácať sebadôveru
- rady sa hrajú a zriedka sú ticho

Jedináčik
- unikátne, trpaslík vo svete gigantov
- závisí od atmosféry v rodine, ako sa bude vyvíjať, zvyčajne je buď nezávislé a samostatné, alebo túži po tom, aby mu niekto neustále pomáhal a zostáva bezmocné a závislé
- nemá súpera, je centrom záujmu rodičov, býva rozmaznávané
- má menej príležitosti naučiť sa deliť sa, často preto trvá na svojom, je bojovné
- často má ťažkosti vychádzať s rovesníkmi, skôr si rozumie s oveľa staršími alebo mladšími
- býva osamelé
V škole:
- máva ťažkosti pri nástupe do školy, pretože sa nevie deliť, môže tiež mať ťažkosti pri skupinovej práci
- je orientované na výkon, ale nie tak veľmi, ako prvorodené dieťa, pretože nemá s kým súťažiť

MŔTVE DETI
Deti, ktoré zomreli v nízkom veku, ale aj tie, ktoré zomreli ešte pre pôrodom, budú ovplyvňovať život rodičov. Nikdy sa totiž nezbavia myšlienok na ne, budú premýšľať o tom, aké by boli. Pre deti, ktoré „prežili“, je ťažké s nimi súperiť. Mŕtve deti sú totiž spravidla na piedestále rodičov, v ich predstavách sú dokonalé.

HENDIKEPOVANÉ DETI
Zvyčajne bývajú vylúčené zo súťaženia medzi deťmi. Zdravé deti niekedy môžu mať pocit, že sa všetko točí okolo chorého súrodenca a môžu sa cítiť opustené a zanedbávané.
Spracované podľa zdrojov zo Slovenskej adlerovskej spoločnosti,
http://www.alfredadler.sk/Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom