×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 326

štvrtok, 21 august 2014 11:52

Moje dieťa chodí poza školu

Napísal(a)

O záškoláctve rozpráva a rodičom radí Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Záškoláctvo  je úmyselné zameškávanie školského vyučovania, žiak z vlastnej vôle, zväčša bez vedomia rodičov, nechodí do školy. Tieto vymeškané hodiny nie sú ospravedlnené ani rodičmi ani lekármi. Kým v prípade záškoláctva ide skôr o dlhodobejší jav, tzv. blicovanie je krátkodobé, možno niekedy len „blic“ na pár hodín.

Záškoláctvo  sa objavuje ako na základných, tak aj na stredných školách a počet neospravedlnených hodín z roka na rok rastie. Existujúce štatistiky počtu neospravedlnených vyučovacích hodín na školách poukazujú na skutočne vysoký počet neospravedlnených hodín, najmä na druhom stupni základných škôl, niektorých typoch stredných odborných škôl a u deti zo sociálne slabších rodín.

Poznáme úmyselné záškoláctvo alebo blicovanie (zo strachu pred písomkou, z toho, že som sa nenaučil, zo strachu pred učiteľom, dohoda s kamarátmi, že ideme na blic a budeme sa flákať po meste,...) alebo záškoláctvo a  blicovanie impulzívne, náhle a nepremyslené  (dozviem sa o nadchádzajúcej písomke, kamoši z inej školy mi zavolajú, že blicujú, dozviem sa nejakú nepredvídanú informáciu, napr. moja láska je na rande s mojím kamarátom.)

PRÍČINY ZÁŠKOLÁCTVA

1. Škola: 

- nezáujem žiaka o školu a učenie,
- strach a úzkosť zo školy,
- vyhýbanie sa nepríjemným školským povinnostiam,
- vyhýbanie sa neobľúbenému predmetu alebo učiteľovi,
- zlý vzťah s učiteľom,
- strach pred skúškou, písomkou,
- neprispôsobenie sa školskému režimu ,
- vysoké požiadavky na žiaka, - nespravodlivé hodnotenie žiaka učiteľom, - zlé vzťahy medzi spolužiakmi,
- šikanovanie zo strany spolužiakov, 
- nesprávne pedagogické pôsobenie, napr. zosmiešňovanie žiaka pred triedou, - mimoriadne nadaný žiak, ktorý sa  v škole nudí. 

2. Rodina:
- vplyv rodinného prostredia,
- ľahostajný postoj rodičov k školskej dochádzke,
- prehnaná starostlivosť zo strany rodičov,
- vysoké nároky na dieťa zo strany rodičov,
- nejednotnosť v rodičovskej výchove,
- nadmerné pracovné zaťaženie rodičov,
- strach z potrestania rodičmi.  

3. Žiak:
- zdravotné postihnutie žiaka,
- poruchy učenia, reči a pod., - poruchy správania, ADHD,
- nevhodné trávenie voľného času (vplyv vrstovníkov, zháňanie peňazí na drogy,    chudoba rodiny, prostitúcia, krádeže pod vplyvom vonkajších okolností),
- snaha upútať pozornosť,
- náhly impulz, nepremyslený dôvod.

 RADY PRE RODIČOV

Rodičia:

-  by nemali pri zistení záškoláctva a blicovania svojho dieťaťa stratiť nad sebou kontrolu, a s hnevom, krikom a nebodaj s násilím riešiť situáciu. Lepšie je si s dieťaťom  sadnúť, pokojne podebatovať, čo sa deje v škole, čo v partii, aké má dieťa momentálne osobné problémy, či nepotrebuje pomoc rodičov a i. Výhodu majú predovšetkým tí rodičia, ku ktorým majú ich deti dobrý vzťah a s mnohými záležitosťami sa im zdôveria, 

- by sa mali pokúsiť zistiť príčiny, ktoré dieťa k vymeškávaniu vyučovania vedú a koždodenne si klásť otázky,  akým spôsobom trávi dieťa svoj čas a predovšetkým s kým,

-  môžu jednorazové blicovanie odpustiť resp. po vyjasnení napísať ospravedlnenku, ale písať ospravedlnenky po  častom blicovaní alebo pri dlhšie trvajúcom záškoláctve je výchovne veľmi nevhodné,  pri opakovanom alebo dlhodobom vymeškávaní školy by dieťa malo znášať aspoň určité následky,

-  sa môže poradiť aj so školským psychológom a premyslieť si spolu s ním ďalší postup. Spolupráca so školou je vítaná,

-   môžu voliť aj reštrikčný postup, v ktorom ide o použitie trestu, napr. zákaz počítača, internetu, ísť von s kamarátmi, finančný postih a i. Voliť tresty je však veľmi individuálne.  U niektorých mladých ľudí   trest vôbec nepomáha riešiť tento výchovný problém, trest vyvoláva u nich protiakciu, odchod z domu, túlanie sa, mlčanie, tvrdohlavosť, pasívny alebo aktívny odpor, a i.,

-  si tiež musia uvedomiť, že blicovanie dieťaťa na prvom stupni základnej školy má zvyčajne  vážny dôvod, ktorý upozorňuje na skutočne naliehavý problém v škole alebo v rodine, ktorý treba urýchlene riešiť.

Na záver:

Najdôležitejšie je rozprávanie sa s dieťaťom, vytvorenie vzťahu založenom na dôvere, ale aj istá ústretovosť, kedy jednorazové blicnutie  pochopíme a ospravedlníme. Pravdaže, ako vždy, treba k záškolákovi pristupovať individuálne – čo je u jedného dieťaťa môže byť vážnym prečinom, u iného dieťaťa  má vážny dôvod, napr. smrť v rodine. Nesmierne potrebné je vyjasnenie, vysvetlenie, či úprimný rozhovor s dieťaťom.  

Naposledy zmenené štvrtok, 21 august 2014 13:55Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.