pondelok, 07 október 2013 12:51

Poplatky v školách: dobrovoľne-nasilu

Napísal(a)

V tisícoch školách sa v týchto dňoch konajú schôdze ZRPŠ a tisíce učiteľov budú inkasovať dobrovoľné finančné príspevky od rodičov. Celkove sa takto od rodičov presunulo do školstva podľa údajov spred pár rokov vyše pol miliardy korún.

"Domnievam sa, že JEDINOU úlohou učiteľa je vychovávať a vzdelávať. Na inkasovanie peňazí nemá kompetencie. Ani legislatívne, ani odborné, ani morálne," hovorí Miroslav Broniš, ktorému sa takéto vyberanie poplatkov nepozdáva. Problémom totiž je, že hoci príspevky sú dobrovoľné, ak ich rodičia neuhradia, môže sa ich dieťa stretnúť so šikanovaním so strany učiteľov, ba dokonca zakázaním určitých prác (napr. práca na počítači a pod.).

Dobrovoľný - nasilu výber peňazí kritizuje aj Štátna školská inšpekcia, ktorá už viacero sťažností na vyberanie poplatkov a následnú šikanu detí, ktorých rodičia nezaplatili, viackrát riešila. "Pretrváva stav, že rodičia sú nútení platiť rôzne poplatky na štátnych školách – školné, na údržbu, za učebnice, zápisné, sponzorský príspevok, „darovacie" zmluvy. Štátna školská inšpekcia konštatuje protizákonnosť vyberania peňazí na štátnych ZŠ a SŠ zo strany riaditeľov škôl a školských zariadení," píše sa vo výročnej správe inšpekcie za rok 2011

Ako sa v nej ďalej konštatuje, bolo by "vhodné zaslať zriaďovateľom škôl o ciálne stanovisko MŠ SR o protizákonnosti vyberania peňazí na štátnych školách zo strany riaditeľov škôl a školských zariadení. "Hlavným problémom je to, že mnohé školy pred rodičmi zamlčujú, že ide o dobrovoľný príspevok a jednoducho ho všetkými cestami vymáhajú," hovorí Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora. Počet sťažovateľov na takéto vymáhanie z roka na rok stúpa....

Veci sa však trochu pohli dopredu: Slovenská rada rodičovských združení nedávno vydala usmernenie ohľadom vyberania členských poplatkov, ktoré predložila na schválenie. 

Miroslav Broniš upozorňuje, že triedni učitelia ani riaditelia škôl by nemali byť nútení vyberať / inkasovať od rodičov dobrovoľné príspevky pre ZRPŠ, pretože to nie je ich náplňou práce. "Je potrebné nechať vyberanie príspevkov pre ZRPŠ vykonávať členom ZRPŠ, resp. zasielať príspevky rodičmi priamo na účet ZRPŠ."

Ako nasledovania hodný príklad uvádza Gymnázium v Považskej Bystrici. "Na webovej stránke školy možno zistiť, že rodičia môžu prispieť ľubovoľnou čiastkou: 9 eur. 15 eur, 20 eur, ale aj 0 (slovom NULA) eurami, a dokonca aj vecným darom (konkrétne jeden z rodičov daroval dva balíky papiera Xerox A4). "

Takisto iné vnútorné záležitosti ZRPŠ je potrebné nechať vykonávať samých rodičov. Ako dodáva, "v rámci spolupráce škôl a učiteľov v SR s rodičmi žiakov škôl v SR musia školy uznať a uznávať plnú nezávislosť a právnu subjektivitu dobrovoľných občianskych združení rodičov, ktoré sú registrované na Ministerstve vnútra SR a prípadne v Slovenskej Rade rodičovských združení."

Ako je to na vašej škole s vyberaním dobrovoľných poplatkov? Stretli ste sa s nátlakom alebo ste si už na túto formu prispievania do školstva zvykli a bez reptania ich uhradíte? Dajte nám vedieť v diskusii pod článkom.

 Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.