Učenie doma, žiadosť o domáce vzdelávanie

Domáce vzdelávanie je v susednom Česku povolené už takmer desať rokov, pre nás je to však len novinka. Po prijatí nového školského zákona je aj na Slovensku možné učiť žiakov aj doma, ale zatiaľ len na prvom stupni základnej školy.

 

Ako o to požiadať a čo pre to treba urobiť?
Domáce vzdelávanie je zatiaľ povolené len na 1. stupni ZŠ. Pokiaľ chcete učiť vaše dieťa doma, môžete tak urobiť ak máte učiteľské vzdelanie (pre prvý stupeň ZŠ) alebo mu zabezpečíte súkromného učiteľa.

Žiadosť pre tento typ vzdelávania musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,

b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,

d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,

f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,

h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

Žiak, ktorému bolo schválené domáce individuálne vzdelávanie, potom chodí do školy len dvakrát ročne (raz za polrok), a to na komisionálne preskúšanie z jednotlivých predmetov. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky mu škola vydá vysvedčenie.

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka.

Naposledy zmenené streda, 16 január 2013 10:18

Zdieľajte článok
Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

O nás

Portál Rodičom.sk je určený pre rodičov s deťmi. Týmto sa zameriava na širokú cieľovú skupinu jeden milión ľudí. Ponúka nielen praktické rady pri výchove detí, tehotenstve, školákoch či tínedžeroch, ale aj recepty, video návody a rady, diskusie...

Newsletter

Chcete viac skvelých článkov? Zadajte vašu adresu a pošleme vám ich...

Kontakt

Chcete sa niečo opýtať, poslať článok? Napíšte nám na: 

 

 

Na zlepšenie našich služieb používame súbory cookies. Prehliadaním web stránok súhlasíte s ich využitím. Používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača.