sobota, 29 máj 2010 15:47

Poruchy učenia - diagnostika a liečba

Napísal(a) www.predys.sk

Poruchy učenia postihujú značnú časť detskej populácie. Nie sú také vzácne, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Deti so špecifickými poruchami učenia majú ťažkosti s čítaním, písaním, pravopisom, matematikou, sústredením. Aby toho nebolo na deti dosť, problémom je, že sa vyskytujú častejšie vo vzájomnej kombinácii než izolovane.

 

Poruchy učenia postihujú značnú časť detskej populácie. Nie sú také vzácne, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Deti so špecifickými poruchami učenia majú ťažkosti s čítaním, písaním, pravopisom, matematikou, sústredením. Aby toho nebolo na deti dosť, problémom je, že sa vyskytujú častejšie vo vzájomnej kombinácii než izolovane.

Deti s poruchami učenia majú primeranú, niekedy dokonca až nadpriemernú intelegenciu. Napriek tomu si ťažko osvojujú učivo bežnými výučbovými metódami – teda najmä výkladom, čítaním a písaním. Keďže náš školský systém je postavený práve na takýchto metódach, deti s poruchami učenia mávajú s učením problémy: stíha ich jeden školský neúspech za druhým, v škole nestíhajú, často trpia depresiami a cítia sa frustrované. Tieto dôsledky sú pre deti niekedy horšie ako samotná porucha učenia.

Dyslexia – porucha čítania
Ľahká mozgová dysfunkcia spôsobuje, že deti majú problémy s čítaním. Hoci proces čítania vyzerá jednoducho, nie je to tak: dieťa sa musí vedome zamerať na text, ktorý chcete číta, potom „spoznať“ jednotlivé písmená, v duchu si spojiť znak so zvukom (ako sa vyslovuje), potom znaky pospájať, a napokon správne vysloviť.

Dieťa musí pri čítaní zreteľne vidieť tvar písmen, aby sa mohli preniesť do mozgu. Očami prechádza zľava doprava po písmenách a v rovnakom okamihu skladá z reťazca písmen slová, slová do slovných obratov a tie do viet. Reťazec písmen, ktoré vidí, musí postupne previesť do mozgu, ich presná pozícia musí zostať na mieste. Dieťa s poruchou čítania nastane niekde v tomto procese skrat – najčastejšie ide o problém, že si dieťa akoby nevedelo spojiť príslušnú hlásku so zvukom.

Mozog dobre nerozoznáva alebo si chybne vykladá tvary písmen. Deti s dyslexiou si preto často zamieňajú písmeno „b“ s „d“, alebo aj pri písaní píšu niektoré písmená zrkadlovo. Deti s poruchami učenia majú často problémy so sústredením sa - pre nepozornosť dieťa napríklad vidí na začiatku slova, uprostred či na konci slova nesprávne písmená alebo si nevšimne správne poradie písmen v slove, vynecháva začiatky či konce slov. Ťažkosti im robí aj rozkladanie slov na slabiky a skladanie slabík do slov. Niekedy sa však síce dieťaťu podarí rozložiť aj päťslabičné slovo na slabiky, ale robí mu ťažkosti všetky si ich zapamätať.

Pretože častou komplikáciou je tiež porucha krátkodobej pamäti, prejavujúca sa najmä pri zapamätávaní si informácií vnímaných sluchom. Krátkodobá pamäť predstavuje vlastne dlhšie trvajúce sústredenie pozornosti. Bez nej nie je možné učiť sa. Jej porucha je najvýraznejším znakom porúch pozornosti. Zdá sa, akoby deti s poruchou pozornosti niečo jedným uchom počuli a druhým to šlo hneď von. Rovnako rýchlo sa im vytráca z hlavy čerstvo naučené učivo.

Dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania
Dysgrafika spoznáte vcelku ľahko - jeho písmo je nezrelé alebo nečitateľné, a to napriek jeho úpornej snahe. Dieťa píše úhľadne len vtedy, keď píše extrémne pomaly a venuje písaniu veľmi dlhý čas. Písanie je potom preň príliš únavné a vyčerpávajúce. Môže preto získať až odpor k písaniu či úplne odmietať písať.

Tieto deti by preto nemali byť nesmieme preťažované písaním. Náprava nespočíva v opisovaní textov či prepisovaní zošitov. Cvičenia majú byť kratšie, aby ich príliš neunavovali, ale pravidelné. Porucha písania sa často vyskytuje u detí s dyslexiou alebo dysortografiou. Postihuje aj grafický prejav – deti s dysgrafiou spravidla nekreslia príliš pekne.  Príčiny ťažkostí s písaním sú rôzne, najčastejšie ide o motorické ťažkosti (deti nevedia dobre držať pero, nemajú dobre vyvinutú motoriku a teda nevedia dobre „tvoriť“ písmená), alebo o poruchu zrakového vnímania.
 
Dysortografia - porucha pravopisu
Táto porucha býva príčinou veľkého počtu chýb v diktátoch, ale aj v prepisoch a opisoch textu. Pri výučbe pravopisu sa využívajú podobné poznávacie procesy ako pri čítaní. U dysortografikov sa často diagnostikujú poruchy sluchového vnímania alebo rozlišovania - deti „nepočujú“ správne, čo sa im diktuje. Pritom sluch majú v poriadku. Často im chýba cit pre jazyk a majú problémy s praktickým uplatnením dobre a vzorne naučených pravidiel a poučiek. Často sa vyskytuje v kombinácii s dyslexiou a dysgrafiou.

Dyslektici majú ťažkosti s prečítaním toho, čo napísali, a to im komplikuje kontrolu diktátu. Dysgrafici musia prekonávať problém s vlastným písaním, takže sa sústredia skôr naň a nestačia zdôvodňovať pravopis. Okrem toho je pracovné tempo týchto detí pomalšie, takže ani nestíhajú napísať diktované vety. Vzhľadom na obrovské množstvo bariér, ktoré musia deti so špecifickými poruchami učenia prekonávať, je písanie diktátov klasickým spôsobom nevhodnou formou zisťovania ich vedomostí.
 
Dyskalkúlia - porucha matematických schopností
Je to menej častá porucha. Ide o problém, keď dieťa nezvláda matematické výpočty, hoci má dobre vyvinutý intelekt a mentálne schopnosti. Dyskalkúlia zahŕňa špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktorú nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom vyučovania.

Porucha sa vzťahuje na ovládanie základných počtových úkonov - sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie skôr než na abstraktnejšie matematické schopnosti potrebné v algebre či trigonometrii. Keď dieťa rieši matematickú úlohu, musí zvládnuť slovné zadanie (zadanie úlohy, odpoveď na otázku), priestorovú orientáciu (geometrické úlohy, písanie číslic v správnom poradí, písomné násobenie a delenie), problém s usudzovaním, pamäťou a iné. Niekde v tomto procese u nich nastáva skrat – presnú príčinu treba zistiť u odborníka, aby došlo k správnej liečbe.

Diagnostiku a liečbu špecifických porúch učenia vykonávajú psychológovia v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi.

Spracované podľa www.predys.sk

 

Naposledy zmenené streda, 16 január 2013 10:19


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom