pondelok, 19 máj 2014 13:35

Začali sa ústne maturity, pozrite si vzorové zadania

Napísal(a)

Dnes 19. mája 2014 sa na stredných školách začali ústne maturity. Žiaci už majú za sebou písomnú časť, ústne maturity sú poslednou časťou, ktorá uzatvára skúšky dospelosti. Ústnu formu internej časti tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

V predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

Zoznam maturitných predmetov podľa abecedy

A

Anglický jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

B

Biológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

D

Dejepis - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Dejiny umenia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Deskriptívna geometria - 30 min. príprava, 20 min. odpoveď

E

Ekológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Ekonomika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Estetika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Evanjelické a. v. náboženstvo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

F

Francúzsky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď (všetky úrovne)
Fyzika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

G

Geografia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

CH

Chémia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Chorvátsky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

I

Informatika - 30 min. príprava, 20 min. odpoveď

K

Katolícke náboženstvo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Kresťanská etika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

L

Latinčina - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Literárna tvorba - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

M

Maďarský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Matematika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Muzikál - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

N

Náuka o spoločnosti - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Nemecký jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

O

Občianska náuka - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

P

Poľský jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Právo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Psychológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

R

Reformované náboženstvo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Ruský jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoved

S

Slovenský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Stretnutia s ľudovou kultúrou - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Š

Španielsky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Športový manažment - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

T

Taliansky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 30 min. príprava, 30 min. odpoveď 

U

Ukrajinský jazyk a literatúra - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Z

Základy športovej prípravy - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Vzorové zadania zo všetkých predmetov 
Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.