streda, 02 marec 2016 09:05

Maturita 2016 je na spadnutie: dôležité termíny

Napísal(a)

Máte doma maturanta? Potom sa už iste pilne učí, pretože maturitné skúšky sú tu čo nevidieť. Prvá skúška čaká maturantov už 15. marca, a to písomná forma internej časti, ktorá má podobu slohovej práce. Témy sú zadávané centrálne.  

 

- Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

  • 15. marec 2016 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM)
  • 16. marec 2016 - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 17. marec 2016 - matematika
  • 18. marec 2016 - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
 - 31. marec 2016 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.
 
12. – 15. apríl 2016 – náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu prihlásených žiakov v školách, ktoré určia obvodné úrady v sídle kraja. Termíny pre konkrétne predmety upresní NÚCEM do 1. apríla 2016.
 

- Obdobie ústnych skúšok je stanovené na obdobie 23. mája 2016 až 10. júna 2016.

- 6. – 9. september 2016 - opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2016.

 

Písomná forma internej časti 

     Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne. 

  • Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Maďarský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Ukrajinský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
  • Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Externá časť maturity 

    Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Maďarský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Ukrajinský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Matematika - 120 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede).

Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Francúzsky jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Ruský jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Španielsky jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Taliansky jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Ústna forma internej časti 

    Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

Zoznam maturitných predmetov podľa abecedy

 

A

Anglický jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

B

Biológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

D

Dejepis - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Dejiny umenia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Deskriptívna geometria - 30 min. príprava, 20 min. odpoveď

E

Ekológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Ekonomika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Estetika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Evanjelické a. v. náboženstvo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

F

Francúzsky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď (všetky úrovne)
Fyzika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

G

Geografia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

CH

Chémia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Chorvátsky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

I

Informatika - 30 min. príprava, 20 min. odpoveď

K

Katolícke náboženstvo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Kresťanská etika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

L

Latinčina - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Literárna tvorba - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

M

Maďarský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Matematika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Muzikál - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

N

Náuka o spoločnosti - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Nemecký jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

O

Občianska náuka - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

P

Poľský jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Právo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Psychológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

R

Reformované náboženstvo - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Ruský jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoved

S

Slovenský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Stretnutia s ľudovou kultúrou - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Š

Španielsky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Športový manažment - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

T

Taliansky jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 30 min. príprava, 30 min. odpoveď

U

Ukrajinský jazyk a literatúra - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Z

Základy športovej prípravy - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

 

Zdroj: iedu.skNapíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.