štvrtok, 14 november 2013 21:01

Predčasne narodených detí na Slovensku pribúda

Napísal(a)

 

Pôrodnosť na Slovensku klesá, napriek tomu počes predčasných pôrodov stúpa. V minulom roku sa na Slovensku narodilo približne 55 700 detí, pričom každé deviate bolo predčasne narodené, tzn. narodené pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva.

Za posledných desať rokov vzrástol na Slovensku počet predčasne narodených detí až o 30 %. Zdravotnícka starostlivosť o tieto deti je však dnes už na takej úrovni, že veľká väčšina z nich má šancu na prežitie a normálny vývoj.

Počty predčasne narodených detí neustále stúpajú na celom svete. Na základe dosiahnutého gestačného veku rozdeľujeme predčasne narodené deti  do troch skupín. Deti narodené v 32. – 36. týždni tehotenstva označujeme ako ľahko nezrelé. Veľmi nezrelé deti sa rodia v 28. – 31. týždni a je ich približne 10 % z celkového počtu predčasne narodených detí. Najohrozenejšiu skupinu predstavujú extrémne nezrelé deti narodené pred 28. týždňom tehotenstva. Je ich okolo 5 % a je u nich vysoké riziko včasnej úmrtnosti a dlhodobej chorobnosti. „Každoročne sa na Slovensku narodí okolo 5 000 predčasne narodených detí. Najrizikovejšou skupinou sú novorodenci s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 g, zaznamenávame pri nich až 55 % všetkých úmrtí v novorodeneckom veku na Slovensku“, hovorí doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS.

Predčasne narodené deti nie sú ešte pripravené na život mimo maternice, preto im hrozí množstvo zdravotných komplikácií. Okrem podchladenia sa u nich často vyskytujú dýchacie problémy (tzv. syndróm dychovej tiesne, RDS syndróm), ktoré súvisia s nezrelosťou pľúcneho tkaniva. Medzi ďalšie komplikácie patrí nízky krvný tlak, chudokrvnosť, nezrelosť obličiek a nezrelosť zažívacieho systému, ktorá vedie k problémom s toleranciou stravy a poruchám rastu. Predčasne narodené deti majú zníženú obranyschopnosť a je u nich vysoké riziko infekčných komplikácií. Nezrelosť centrálneho nervového systému môže spôsobiť poruchy zraku, sluchu či poškodenie mozgu.

Na základe pravidelných analýz odborníkov  je možné konštatovať, že prognóza predčasne narodených  detí na Slovensku sa neustále zlepšuje - vo veku dvoch rokov je zdravých 34 % detí, ktoré sa narodili s pôrodnou hmotnosťou pod 1 000 g a 62 % detí, ktoré sa narodili s hmotnosťou 1 000 – 1 500 g. Starostlivosť sa stále zlepšuje nielen po technickej stránke, ale i z hľadiska edukácie a prístupu zdravotníckeho personálu. Ukazuje sa, že veľmi dôležitý je rovnako včasný kontakt novorodenca s matkou, ako aj podpora kojenia a lepšia informovanosť tehotných žien a rodičov predčasne narodených detí.

Moderná vysokošpecializovaná starostlivosť o novorodencov je však nesmierne finančne náročná. Perinatologické centrá na Slovensku preto neustále bojujú s nedostatkom kvalitných prístrojov. Intenzívne lôžko s moderným vybavením pre novorodenca na jednotke intenzívnej starostlivosti (inkubátor, monitor vitálnych funkcií a prístroj na riadené dýchanie) stojí okolo 70 000 Eur.  Investície do kvalitnej starostlivosti o nezrelých a chorých novorodencov sa však spoločnosti v budúcnosti mnohonásobne vrátia. Kvalita života a finančné náklady, ktoré potrebujú rodiny s postihnutým dieťaťom, ďaleko presahujú financie potrebné na zakúpenie  intenzívneho lôžka v pericentre.

Na Slovensku poskytuje podporu rodičom predčasne narodených detí Občianske združenie malíček, ktoré vzniklo v roku 2011. Cieľom združenia je zvyšovať kvalitu života predčasne narodených detí a ich rodín. Združenie organizuje vzdelávacie školenia, spoločné stretnutia rodín a organizuje množstvo charitatívnych projektov. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších oblastí, ktorí môžu pomôcť rodičom predčasne narodených detí v ich zložitej životnej situácii.

Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorý pripadá na 17. november 2013, organizuje OZ malíček odbornú konferenciu a benefičný koncert, počas ktorého bude druhýkrát slávnostne odovzdané ocenenie „Purpurové srdce“ osobnostiam, ktoré sa výrazne podieľajú na starostlivosti o predčasne narodené deti.

Viac informácii o aktivitách oboch združení nájdete na: www.nasmalicek.sk a www.efcni.org

 

Naposledy zmenené štvrtok, 14 november 2013 21:07


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom