Najťažším povolaním je bezpochyby rodičovstvo. Od chvíle, ako si rodičia privinú svoje prvorodené dieťa do náručia, premýšľajú, ako sa čo najviac vyvarovať chýb pri výchove. Často pri tom spomínajú na vlastné detstvo, na omyly svojich rodičov, a hovoria si: toto ja určite robiť nebudem!

Naše úspechy a zlyhania v zamestnaní ovplyvňuje aj to, akého máme otca, tvrdí americký psychológ Stephan Poulter vo svojej novej knihe "Otcovský faktor"(The Father Factor). Poulter rozdeľuje otcov do piatich kategórii - superotec, časovaná bomba, pasívny, absentujúci a mentorský.

Som rozvedená a tri roky som žila s partnerom, ktorý je tiež rozvedený a má dve deti, ktoré sú pridelené do opatery ich matke. Partner sa pravdaže s deťmi ďalej stretával, ale mne bol kontakt s nimi jeho bývalou manželkou zamedzený, čo sme aj pre dobro detí akceptovali.

Zakaždým, keď sa budete snažiť poskytnúť svojim deťom informáciu, na základe ktorej začnú samy seba vnímať pozitívne, budujete ich sebavedomie a zároveň si s nimi vytvárate vzájomný kladný vzťah. Existuje pritom niekoľko veľmi účinných spôsobov, ako tento proces naštartovať. Fungujú neobyčajne dobre.

Túžite mať doma samostatné, zodpovedné dieťa so zdravým sebavedomím? Neponižujte ho. Mnohí rodičia pri výchove detí používajú slová alebo vety, ktoré deťom ubližujú, a to často bez toho, aby si to vôbec uvedomili. Do detskej duše sa však tieto nepríjemné a ponižujúce výroky niekedy zabodnú viac, ako si vieme predstaviť.

„Rozhodla som sa, že moje dieťa bude jedináčik, na ďalšie si netrúfam,“ hovorí 33-ročná Alena. Ako sa to však dozvedeli jej známi a rodina, začala odvšadiaľ počúvať, ako nerozumne sa rozhodla. Vraj bude mať doma rozmaznané, nespoločenské dieťa, ktoré si aj v dospelosti ťažko nájde priateľov. „Je naozaj také hrozné mať jedináčika?“ pýta sa Alena.

Zdá sa vám zvláštne, prečo sú vaše dve deti také rozdielne, hoci sú vychovávané rovnako a v tej istej rodine? Je to vraj úplne normálne. Viedenský psychológ Alfred Adler vypracoval teóriu rodinnej konštelácie. Podľa nej platí pravidlo, že čím je medzi súrodencami menší vekový rozdiel, tým je medzi nimi väčšia rivalita a žiarlivosť - a väčšie rozdiely.

Niektorí ľudia si myslia, že autorita je rodičom daná, že ju zdedili, že je to proste nejaké osobitné nadanie, schopnosť, ktorú si nemožno osvojiť a naučiť sa. Dnešná psychológia však vie, že autoritu u detí si môže získať každý rodič a vychovávateľ, keď sa o to usiluje a počína si tak, ako to podmienky pre získanie autority vyžadujú.

Takmer 41 percent manželstiev sa rozpadá. Znamená to, že sa nielen rozpadol vzťah ona a on, ale aj vzťah dieťa a rodič. Jeden rodič spravidla ostáva na výchovu detí sám, druhý sa snaží zariadiť si život po novom a s deťmi sa stretáva len občasne, prípadne vôbec nie.. Rozpad manželstva tak v oblasti výchovy môže priniesť mnoho úskalí a krušných chvíľ.

Je nepochybné, že rozvodom najviac trpia deti. Trpia okolnosťami, ktoré k odchodu rodiča viedli, ako aj jeho priebehom, kedy prichádzajú o životné istoty. To, čo je však z hľadiska kvality budúceho života týchto detí najpodstatnejšie, sú trvalé následky na duši. Jedným z najzávažnejších dôsledkov zvlášť neuváženého a drastického rozvodu rodičov sú problémy detí v oblasti psychosexuality, teda v spôsobe a forme prežívania pohlavných vzťahov ako aj vlastnej sexuálnej identifikácie.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom