štvrtok, 08 február 2018 17:29

Kedy sa čo očkuje: očkovací kalendár

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kedy sa čo očkuje: očkovací kalendár Foto: sxc.hu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., priniesli pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2018 s cieľom podporiť prevenciu a poskytnúť v zjednodušenej podobe informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní na Slovensku. Tento kalendár bude v priebehu mesiaca marec 2018 distribuovaný verejnosti prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek a vložením očkovacieho kalendára do informačného balíčka, ktorý dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa počas roka 2018. 

Kliknutím na tento link sa dostanete k praktickému očkovaciemu kalendáru, kde stačí jednoducho kliknúť na vek dieťatka a zobrazí sa vám, aké očkovanie by malo podstúpiť. Viac info tu: 

http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html

Očkovací kalendár na rok 2018

 

 

Ak sa vám nechce kalendárik načítavať, viac info o očkovaní nájdete tu: 

 

Dosiahnutý vek 2 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

 

Dosiahnutý vek 4 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia - 2. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

 

Dosiahnutý vek 10 mesiacov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia - 3. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

 

Dosiahnutý vek 14 – 17 mesiacov

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

 

Dosiahnutý vek 5 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 1. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

 

Dosiahnutý vek 10 rokov

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

 

Dosiahnutý vek 12 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 2. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

 

Dosiahnutý vek 30 rokov a viac

Záškrt, Tetanus

Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Prvé preočkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov. Pri presiahnutí odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania z minulosti.

 

Zvýšené riziko nákazy

 • Tuberkulóza

  Očkovanie proti tuberkulóze je povinné pre tuberkulín negatívne kontakty osôb s aktívnou formou tuberkulózy po trojmesačnej preventívnej chemoterapii, ak tuberkulínový test zostáva negatívny, ako aj u ďalších tuberkulín negatívnych osôb (deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov a deti v azylových zariadeniach, ktoré na území Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca, deti cestujúce na pobyt dlhší ako jeden mesiac do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy, deti z diagnostických ústavov a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti a deti s drogovou závislosťou).

 • Chrípka

  Očkovanie proti chrípke je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od šiestich mesiacov života do 12 rokov, osoby 59-ročné a staršie, osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

 • Vírusová hepatitída typu B

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusovú hepatitídu typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti vírusovej hepatitíde typu B; novorodencov HBsAg pozitívnych matiek; osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované osoby, ak neboli očkované pred dialýzou; osoby pripravené na transplantáciu orgánov; žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky; osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní; osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a deti, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene; hemofilikov; diabetikov; osoby s cystickou fibrózou; intravenóznych narkomanov; homosexuálov; promiskuitné osoby.

 • Pneumokokové invazívne ochorenia

  Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je odporúčané pre osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou, osoby 59-ročné a staršie.

 • Tetanus

  Očkovanie proti tetanu je povinné pre osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní. Očkuje sa pri úrazoch, pri poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

 • Vírusová hepatitída typu A

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovou hepatitídou typu A na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene a pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

 • Hemofilové invazívne nákazy

  Očkovanie proti hemofilovým invazívnym nákazám je odporúčané pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

 • Meningokokové infekcie

  Očkovanie proti meningokokovým infekciám je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  Očkovanie proti meningokokovým infekciám je odporúčané pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

 • Besnota

  Očkovanie proti besnote je povinné pre osoby poranené besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty, alebo neznámym zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom.

 • HPV

  Očkovanie proti infekciám spôsobeným onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi sa odporúča pre dievčatá v 13. roku života.

   

PROFESIONÁLNE RIZIKO NÁKAZY

 • Tuberkulóza

  Očkovanie proti tuberkulóze je povinné pre tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia, na oddelení patológie, na oddelení súdneho lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýšenému riziku nákazy tuberkulózou, vo veterinárnych zariadeniach, v čističkách odpadových vôd, pri ošetrovaní alebo utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou; osoby, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou osôb alebo zvierat; príslušníkov Policajného zboru, ktorí pri výkone služby prichádzajú do kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýšeným výskytom tuberkulózy a zamestnancov v azylových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 • Chrípka

  Očkovanie proti chrípke je povinné pre rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy.

 • Vírusová hepatitída typu A

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je povinné pre zamestnancov laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy VHA; zamestnancov z odboru epidemiológie regionálnych úradov pracujúci v miestach rizika nákazy VHA; osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách a čističkách odpadových vôd a úpravovniach vôd; osoby vykonávajúce štátnu službu profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR a vojakov v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby; príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; zamestnancov azylových zariadení a integračného strediska Ministerstva vnútra SR; príslušníkov Železničnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; iných zamestnancov v riziku nákazy na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť; zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, na infekčnom oddelení a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 • Vírusová hepatitída typu B

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy; učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy; príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je odporúčané pre príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a zamestnancov sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.

 • Besnota

  Očkovanie proti besnote je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty; zamestnancov asanačných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy; šarhov.

  Očkovanie proti besnote je odporúčané pre veterinárnych lekárov.

 • Kliešťový zápal mozgu

  Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

  Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu je odporúčané pre zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl; poľnohospodárskych zamestnancov; zememeračov; geológov; značkárov turistických chodníkov; zamestnancov horských chát a lanoviek; zamestnancov rekreačných zariadení; príslušníkov Policajného zboru a colníkov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Poznámka: Z dôvodu jednoduchšieho použitia Očkovacieho kalendára na rok 2018 v elektronickej forme uvádzame pojem dosiahnutý vek. Napríklad: dosiahnutý vek 5 rokov znamená, že dieťa dovŕšilo 5 rokov, ale je už v 6. roku života.

 

 Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom