štvrtok, 05 október 2017 13:41

Prelomové výsledky liečby chronickej leukémie!

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Prelomové výsledky liečby chronickej leukémie! foto: sxc.hu

 

Pozitívne výsledky viacerých medzinárodných štúdií prinášajú novú nádej pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Výsledky niekoľkoročnej úspešnej liečby inovatívnymi liekmi umožňujú u viacerých pacientov ukončenie liečby a nový život bez liekov. Aj keď ukončenie terapie zatiaľ nie je možné u všetkých pacientov s diagnózou chronická leukémia, pozitívne výsledky štúdií predstavujú zásadný prelom v liečbe onkologických ochorení.  

V súčasnosti sa viaceré vedecké skupiny v klinických štúdiách zaoberajú možnosťou vysadiť liečbu u určitej skupiny pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Doposiaľ najväčšia medzinárodná štúdia European Stop TKI Study preukázala prelomové výsledky, ktoré prinášajú pre CML pacientov nádej na normálny a plnohodnotný život bez liekov. Podľa štúdie je možné istej skupine pacientov, spĺňajúcim presne dané medicínske kritériá, vysadiť liečbu.

 „Je to fascinujúce, vzhľadom na fakt, že 20 rokov dozadu len necelá tretina pacientov s CML prežívala viac ako 5 rokov. Až s nástupom inovatívnych liekov s molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby,“ hovorí MUDr. Katarína Slezáková, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Do uvedenej štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola, na základe odporúčania lekárov a pod ich prísnym dohľadom, ukončená liečba CML. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. Vedci sa preto začali zaoberať aj otázkou, či má pre zdarne liečených pacientov význam v terapii pokračovať.

Keď mi presne pred 11 rokmi diagnostikovali CML, boli to najťažšie chvíle v mojom živote.  Zrazu som nevedel, či uvidím vyrastať svojho prvého syna, či to prežijem. V tom čase nová liečba mi však umožnila viesť takmer plnohodnotný život, pracovať, viesť pacientsku organizáciu a  starať sa o  tri krásne deti. Mám šťastie, o ktorom sa pacientom pred 20 rokmi ani nesnívalo. A dnes tu máme úžasný posun pre skupinu pacientov, ktorí si môžu hovoriť, že žijú život bez liekov. Liečba CML je jasným dôkazom toho, že do inovatívnych liekov sa oplatí investovať, lebo môžu priniesť aj takéto krásne výsledky,“ hovorí Maroš Havran, pacient a zakladajúci člen občianskeho združenia CML life.

Samozrejme, nie každý pacient spĺňa podmienky na prerušenie liečby CML. Medzi rozhodujúce kritériá na vysadenie liečby patria v prvom rade  doterajšie optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby (napr. chronická fáza v čase diagnózy, nízke riziko) a v neposlednom rade aj prianie pacienta,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Sninská, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Prax na Slovensku ukazuje, že aj u nás budú  pacienti s CML spĺňajúci kritériá na ukončenie liečby.  

S návrhom ošetrujúceho lekára na ukončenie liečby musí, samozrejme, súhlasiť aj pacient, ktorému lekár túto možnosť ponúkne. „S pacientami  budeme na túto tému aktívne diskutovať, aby im boli zrejmé všetky aspekty spojené s prerušením liečby CML inhibítormi tyrozínkinázy. Ako ukázali predbežné výsledky z už spomínanej štúdie, časti pacientov sa CML vrátila, väčšinou len na molekulovej úrovni, čo vieme zistiť laboratórne špeciálnym molekulovo-genetickým vyšetrením. Treba však dodať, že potom, čo týmto pacientom boli späť nasadené TKI, ich stav sa opäť upravil do „normálu“, hovorí MUDr. Zuzana Sninská, PhD.

Skupina pacientov teda musí urobiť zásadné rozhodnutie, pri ktorom by im mali lekári výrazne asistovať. Predstava života bez liekov je určite pre časť pacientov veľmi lákavá. Zároveň si myslím, že toto rozhodnutie nebude jednoduché predovšetkým pre pacientov, ktorí sa dlhodobo cítia dobre, žijú plnohodnotný súkromný a pracovný život. A z tohto dôvodu si myslím, že je správne, aby posledné slovo pri rozhodovaní mal skutočne pacient,“ dodáva na záver predseda OZ CML life Maroš Havran.

xxxx

Pacientska organizácia CML life vznikla v roku 2010 s cieľom ochrany práv a presadzovania záujmov pacientov s diagnostikovanou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) voči zdravotným poisťovniam, orgánom štátnej správy (ministerstvá a ich odborné organizácie) a ďalším subjektom podieľajúcich sa na vytváraní zdravotného rámca pre život a liečbu pacientov s CML. Cieľom združenia je tiež aktívne vplývať na tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov s CML.

Hlavným poslaním CML Life je hájiť záujmy a potreby občanov s CML na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že:

  • sprostredkováva prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s CML
  • v spolupráci s odborníkmi zaisťuje zdravotnícku osvetu
  • spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky, a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr
  • spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí
  • vyvíja ďalšiu  činnosť v záujme členov

 Viac o chronickej myelocystovej leukémii, príznaky, liečba

 

Naposledy zmenené štvrtok, 05 október 2017 13:56


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom

Ako zaradiť tekutiny do detského jedálnička

Ako zaradiť tekutiny do detsk…

Dôsledky nedostatočného príjmu tekutín poznáme sami na sebe. Bolesť hlavy, nízky tlak, problémy s obličkami a hromadenie...

Prev Next