nedeľa, 11 október 2015 21:18

Kompenzačné pomôcky pre ZŤP v dôsledku úrazu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kompenzačné pomôcky pre ZŤP v dôsledku úrazu Foto: Sárka Demeterová, ŽELAJ SI

Aké peňažné príspevky môže získať osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v dôsledku úrazu? Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú poskytované na základe zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poskytuje ich na základe žiadosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhoduje aj o priznaní statusu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a vydaní preukazu.

Na príspevky nie je automaticky nárok - každá žiadosť je posudzovaná individuálne. Posudzuje sa druh zdravotného postihnutia, jeho závažnosť, sociálne dôsledky, rodinné, sociálne, príjmové pomery, potreba konkrétneho druhu kompenzácie podľa zdravotného postihnutia a splnenie podmienok stanovených zákonom. Príspevky sa delia na jednorazové a opakované. Opakované príspevky sú príspevok na osobnú asistenciu, prepravu, kompenzáciu zvýšených výdavkov a opatrovanie.  

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (asistent pomáha v aktivitách, ktoré ŤZP nezvláda sám)
Príspevok: 2,76 Eur za 1 hodinu osobnej asistencie
Vek: 6-65 rokov (ŤZP). Po 65 roku len v prípade, ak bol príspevok poskytovaný aj v mladšom veku.
Obmedzenia:
Ak je príjem ŤZP vyšší ako 4-násobok životného minima, príspevok sa kráti o prevyšujúcu sumu.
Ak sa osoba stane ŤZP vo veku nad 65 rokov, nemôže získať príspevok na osobnú asistenciu, iba na opatrovanie (obmedzenie na základe veku)

Peňažný príspevok na kúpu zdravotnej pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky
Poskytuje sa iba vtedy, ak sa táto pomôcka neposkytuje zo zdravotného poistenia (okrem druhého mechanického alebo elektrického vozíka, alebo druhého načúvacieho aparátu)
Príspevok: max. 8 630,42 eur
Príspevok na 2. mechanický vozík je max. 1 659,70 Eur, na elektrický vozík 4 979,09 Eur a na načúvací aparát 331,94 Eur. Výška príspevku je podľa ceny pomôcky a príjmu ŤZP, pričom cena sa zohľadňuje najviac vo výške podľa zoznamu pomôcok MPSVaR.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky
Výška príspevku závisí od ceny opravy. Cena opravy môže byť najviac 50 % poskytnutéhopríspevku na kúpu pomôcky alebo 50 % ceny pomôcky.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
V prípade, ak sa neposkytuje z verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku závisí od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu. Max.príspevok: 11617,88 €

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
Výška príspevku závisí od ceny a príjmu. Max. príspevok: 6 638,79 eur (auto s mechanickou prevodovkou) / 8 298,48 eur (auto s automatickou prevodovkou v prípade, ak ŤZP má vodičský preukaz a je odkázaný na takéto ovládanie). Obmedzenia:
Príspevok max. do 65 rokov, ak je ŤZP odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ak bude aspoň 2-krát do týždňa využívané na prepravu ŤZP do zamestnania, školy, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. Obmedzenia (vrátane limitu veku) sú veľmi prísne.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
(pri odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom)
Úprava musí umožniť ŤZP viesť vozidlo alebo umožniť jeho prepravu. Výška príspevku závisí od ceny úpravy a príjmu a je najviac 6 638,79 eur.

Peňažný príspevok na prepravu
Do výšky preukázaných výdavkov - najviac 101,07 eur mesačne.
Obmedzenia: Prepravu musí vykonať subjekt oprávnený na vykonávanie prepravy (taxi). ŤZP musí byť odkázaný na individuálnu prepravu.

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže (bezbariérová úprava prístupu, resp. priestorov - typicky úprava vchodu, kúpeľne, WC)
Výška príspevku závisí od ceny úpravy a príjmu. Pri výpočte príspevku sa zohľadňujú ceny najviac v sumách uvedených v zozname MPSVaR. Suma príspevkov na úpravu bytu alebo rodinného domu za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eur, na úpravu garáže 1 659,70 Eur.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Poskytuje sa, ak príjem ŤZP nepresahuje 3-násobok životného minima.
Obmedzenia: Príspevok sa neposkytuje, ak ŤZP čerpá celoročnú pobytovú sociálnu službu s výnimkou tzv. krízových centier.
Medzi peňažné príspevky na zvýšené výdavky patrí:
príspevok na diétne stravovanie 36,77 eur mesačne, 18,39 eur alebo 11,04 eur podľa druhu ochorenia,
príspevok na hygienu, opotrebenie šatstva, bielizne, obuvi alebo bytového zariadenia 18,39 eur mesačne,
príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla 33,09 eur mesačne, ak je ŤZP odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom 44,12 eur mesačne.

Peňažný príspevok na opatrovanie
Mesačne 220,52 eur za opatrovanie jedného ŤZP alebo 294,01 eur za opatrovanie dvoch alebo viacerých ŤZP.
Obmedzenia:
Ak je opatrovateľom dôchodca, tieto sumy sú minimálne (91,88 eur, resp. 121,28 eur).
Ak sa opatrovanému ŤZP poskytuje denná sociálna pobytová služba alebo navštevuje školu (viac ako 20 hodín týždenne), príspevok sa znižuje.
Suma príspevku sa zvyšuje o 49,80 eur mesačne, ak je ŤZP nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá žiadny príjem a nepoberá dôchodok. Opatrovaný ŤZP musí byť starší ako 6 rokov.

 

Naposledy zmenené streda, 15 február 2017 17:58

Súvisiace položky (podľa značky)Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.